เราเกิดมาเพื่อประสบกับความทุกข์ คนที่เกิดมาแล้วทุกคนจะไม่มีทุกข์เป็นไม่มี 
ถ้าหากว่าเรายังยึดถือว่าร่างกายเป็นของเรา ทรัพย์สินเป็นของเรา 
ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเป็นของเรา อารมณ์ทุกข์มันก็เกิด เกิดเพราะว่าเราเกาะ 
เรียกว่า.. "อุปาทาน"

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "โลกธรรมแปดประการ" คือ.. 
มีลาภดีใจ ลาภสลายตัวไปเสียใจ 
มียศดีใจ ยศสลายตัวไปเสียใจ 
มีความสุขในกามดีใจ ความสุขหมดไปร้อนใจ 
ได้รับคำนินทาเดือดร้อน ได้รับคำสรรเสริญมีสุข 

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำให้พวกเราใช้อารมณ์คิดอยู่เสมอว่า.. 
"ทุกข์นี้เป็นกฎธรรมดาของโลก" พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

     Share

<< ปฏิบัติตนหนีนรกมหาจัตตารีสกสูตร (๑) >>

Posted on Wed 7 Sep 2011 0:22

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh
 

               
AFAICT you've coveerd all the bases with this answer!
Faiza   
Wed 5 Mar 2014 22:45 [3]
 

BS low - rattinaloiy high! Really good answer!
Ines   
Wed 5 Mar 2014 19:51 [2]
 

Heckuva good job. I sure apciaprete it.
Rayana   
Wed 5 Mar 2014 16:18 [1]
 


Calendar
Archive
มหาจัตตารีสกสูตร (๓)
มหาจัตตารีสกสูตร (๒)
มหาจัตตารีสกสูตร (๑)
พิจารณา อุปาทานเนื่องกับโลกธรรม
ปฏิบัติตนหนีนรก
การพิจารณาวิปัสสนาญาณ
พิจารณาขันธ์ ๕ โดยย่อ
ความสุขจาก พรหมวิหาร ๔
ปุราเภทสูตรที่ ๑๐
พรหมวิหาร ๔ อาหารเลี้ยงศีล
ทานที่ทำให้เป็นพระโสดาบัน
ทานที่ทำให้เป็นพระสกิทาคามี
การกำหนดรู้อารมณ์ คือผลของการปฏิบัติ (คือ จิตตานุสสติ)
บุคคลส่วนใหญ่มักชอบอารมณ์เดือดร้อนใจ
ธรรมของพระองค์เป็นปัจจัตตัง
สมาธิสูตร
พุทธานุสสติกรรมฐาน แบบหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
การฝึกด้วยตนเอง สำหรับผู้เคยฝึกแล้ว(มโนมยิทธิ)
การฝึกด้วยตนเองสำหรับผู้ฝึกใหม่(มโนมยิทธิ)
แนะแนวก่อนการฝึก "มโนมยิทธิ" (ทั้งสองแบบ)
มโนมยิทธิ (๒)
มโนมยิทธิ (๑)
บทพิจารณาสังขาร
Favourite
Sponsors


The best template from http://www.oblog.cn