การปฏิบัติตนหนีนรก จนนรกตามไม่ทันต่อไปทุกชาตินั้น มีอารมณ์โดยย่อดังนี้..

1. มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายแน่ 
2. ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า 
3. ฆราวาสมีศีล 5 ทรงอารมณ์เป็นปกติ

ทั้ง 3 ประการนี้ เป็นอารมณ์ในขณะที่ปฏิบัติ เมื่ออารมณ์ทรงตัวแล้ว 
อารมณ์ที่ปักหลักมั่นคงอยู่กับใจจริง ๆ ก็เหลือเพียงสอง ที่ท่านเรียกว่า องค์ ก็คือ..

1. ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ามั่นคงจริง 
2. มีศีล 5 บริสุทธิ์ผุดผ่องจริง

เพียงเท่านี้.. นรกก็ดี เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉานเราผ่านได้ 
ไม่ต้องไปอยู่หรือเกิดในเขตนี้อีกต่อไป 
ถ้าจะถามว่า บาปกรรมที่ทำแล้วไปอยู่ที่ไหน 
ก็ต้องตอบว่ายังอยู่ครบ แต่เอื้อมมือมาฉุดกระชากลากลงไม่ถึง 
เพราะกำลังบุญเพียงเท่านี้ มีกำลังสูงกว่าบาป 
บาปหมดโอกาสที่จะลงโทษต่อไป


พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
 

     Share

<< การพิจารณาวิปัสสนาญาณพิจารณา อุปาทานเนื่องกับโลกธรรม >>

Posted on Tue 6 Sep 2011 22:58

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh
 

               
Well put, sir, well put. I'll ceraitnly make note of that.
Deep   
Thu 6 Mar 2014 5:41 [2]
 

Too many coipemmlnts too little space, thanks!
Zouhir   
Wed 5 Mar 2014 16:57 [1]
 


Calendar
Archive
มหาจัตตารีสกสูตร (๓)
มหาจัตตารีสกสูตร (๒)
มหาจัตตารีสกสูตร (๑)
พิจารณา อุปาทานเนื่องกับโลกธรรม
ปฏิบัติตนหนีนรก
การพิจารณาวิปัสสนาญาณ
พิจารณาขันธ์ ๕ โดยย่อ
ความสุขจาก พรหมวิหาร ๔
ปุราเภทสูตรที่ ๑๐
พรหมวิหาร ๔ อาหารเลี้ยงศีล
ทานที่ทำให้เป็นพระโสดาบัน
ทานที่ทำให้เป็นพระสกิทาคามี
การกำหนดรู้อารมณ์ คือผลของการปฏิบัติ (คือ จิตตานุสสติ)
บุคคลส่วนใหญ่มักชอบอารมณ์เดือดร้อนใจ
ธรรมของพระองค์เป็นปัจจัตตัง
สมาธิสูตร
พุทธานุสสติกรรมฐาน แบบหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
การฝึกด้วยตนเอง สำหรับผู้เคยฝึกแล้ว(มโนมยิทธิ)
การฝึกด้วยตนเองสำหรับผู้ฝึกใหม่(มโนมยิทธิ)
แนะแนวก่อนการฝึก "มโนมยิทธิ" (ทั้งสองแบบ)
มโนมยิทธิ (๒)
มโนมยิทธิ (๑)
บทพิจารณาสังขาร
อภิณหะปัจจะเวกขะณะ
Favourite
Sponsors


The best template from http://www.oblog.cn