การรักษาอารมณ์ของมโนมยิทธิ

การรักษาอารมณ์ของมโนมยิทธิ มโนมยิทธินี่จะพาเราเป็นพระอริยะเจ้าได้เร็วที่สุด 
วิธีที่จะทรงมโนมยิทธิได้ก็คือ

(๑) พยายามรักษาอารมณ์ให้ทรงอยู่ในศีล
(๒) นิวรณ์ ๕ ประการอย่าให้มายุ่งกับใจ

ไอ้นิวรณ์ ๕ ประการน่ะไปไล่เบี้ยให้ดีว่ามีอะไรบ้าง แล้วก็วิธีที่จะรงับนิวรณ์ ๕ ก็ไม่ยาก 
ก็คือไม่สนใจมันเสียเลยในขณะที่ทรงสมาธิหนักเข้าๆพยายามไม่สนใจมันซะทั้งวัน 
สนใจอย่างเดียวว่าจับพระรูปพระโฉม องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ชัดเจนอยู่ตลอดเวลา

คำว่า "ตลอดเวลา" ท่านอาจจะบอกว่ามันยากเกินไป แต่อย่าลืมว่าผมทำมาได้ ในตอนต้นผมทำได้ 
ที่ผมมาพูดนี่ผมทำได้ผมถึงมาพูด มันไม่ใช่ยากเกินไป และคนอื่นเขาก็ทำได้

คืออย่างใหม่ ๆ มันก็ลืมบ้าง ไม่ลืมบ้าง ลืมบ้าง นึกได้บ้าง เป็นของธรรมดานี่
ผมไม่ตำหนิแต่พยายามควบคุมกำลังใจว่า ถ้าจิตว่างเมื่อไหร่ 
จับพระรูปพระโฉมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เป็นปกติ ถ้ามันชินจริงๆ 
ถ้าเราพูดอยู่ ทำงานอยู่ จิตมันก็จับเห็นพระพุทธรูปเป็นปกติ ถ้ามันชินจริงๆ 
ถ้าเราพูดอยู่ทำงานอยู่จิตมันก็จับเห็นพระพุทธเจ้าได้เป็นปกติ ตลอดเวลานี่เป็นฌาน 
เป็น"พุทธานุสสติกรรมฐาน"

ถ้าเราเห็นพระพุทธเจ้าอยู่เป็นปกติ ท่านไม่ต้องสนใจว่าอารมณ์ของท่านจะเสื่อมเมื่อไหร่ 
ไม่มีคำว่าเสื่อมมันมีความแจ่มใสตลอดเวลา การที่จะเห็นเทวดา เห็นพรหมไปนิพพาน 
เรื่องง่าย ๆ อารมณ์มันอยู่ตรงนี่

แต่ว่า ! ภาพพระพุทธเจ้านี่เป็นเครื่องวัดจิตของเรา ถ้าวันไหนถ้าจิตเราเลว 
วันนั้นภาพพระพุทธเจ้าจะไม่ผ่องใส จะมัวหมอง ถ้าเลวมากจะหายไปเลย

เราก็ต้องค้นคว้าว่า มันเลวเพราะอะไรทวนถอยหลังดู ว่าตั้งแต่เช้ามาถึงเวลานี้มันทำอะไรผิดบ้าง 
ถ้าทำอะไรผิดไป เรารู้ตัว ก็ขอขมาโทษต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียว่าจะไม่ทำต่อไป 
แล้วอารมณ์ก็จะแจ่มใสตามเดิม นี่เป็นการรักษาอารมณ์แบบง่ายๆ

ประการที่ ๒ การขึ้นไปนิพพานน่ะ! ต้องขึ้นทุกวัน ถ้าวันหนึ่งหลายเที่ยวยิ่งดี การขึ้นไปไม่ต้องไปนั่งขัดสมาธิ 
ให้มันคล่องตัวจริง ๆ เดินไปเดินมาปั๊บ! แบกจิตขึ้นไปถึงนิพพานเลย ขึ้นไปไหว้พระพุทธเจ้า 
ต้องการรู้อะไรถามพระพุทธเจ้าโดยตรง อย่ารู้เอง ถ้ารู้เองไม่ช้าผิด

ถ้าเราจะรู้อะไร ถ้ามันมีความรู้อยู่บ้าง ตัดอารมณ์รู้ทิ้งไปเสียก่อน ทำไม่รู้ไม่ชี้ ให้จิตมันทรงตัว 
แล้วก็เข้าไปถามพระพุทธเจ้าตรง ท่านบอกยังไงเชื่อตามนั้น ตรงกับความจริงทั้งหมด 
นี่เป็นการรักษาอารมณ์ ว่ากันโดยย่อนะ

สำหรับท่านที่ยังไม่ได้อย่าท้อใจคิดว่ายังไม่ได้ ก็รวมความว่าถ้าไม่มีบารมีมาในกาลใด 
ท่านก็ไม่อยากเจริญกรรมฐาน นีเป็นเครื่องวัด! คนที่ไม่มีความดีมาเลย กรรมฐานที่เขาไม่ทำกัน

บารมี ๓ ขั้น
คือถ้ามี "บารมีต้น" แค่บารมีต้นอย่างเดียวการเจริญกรรมฐานก็ไม่อยากทำพอใจขั้นศีลกับทาน
ถ้าหากมีบารมีเป็น "อุปบารมี" ก็พอใจแค่ฌานสมาบัติ
ถ้าหากบารมีถึงขั้น "ปรมัตถบารมี" จึงจะพอใจพระนิพพาน

อันนี้ไปวัดใจเอาเอง!!

ถ้าหากว่าบารมีถึง อุปบารมี เราก็เร่งรัดเป็น ปรมัตถบารมี ได้ ไม่ใช่มันจมอยู่แค่นั้น มันสร้างต่อได้ 
นี่ขอท่านจงมั่นใจในความดีในอดีตของท่าน ว่าเคยสั่งสมความดีมาแล้วมาก ตอนนี้ถ้าทุกองค์ที่ได้แล้วนะ 
จะไปถามองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ขอดูภาพเดิมก็จะเห็นชัด ว่าเราเคยได้ฌานสมาบัติมาแล้วกี่ชาติ 
ถ้าท่านถามจริงๆ ท่านจะงงเต็มทีว่า โอ้โฮ! นี่เราได้มาตั้งเยอะแล้วหรือนี่

     Share

<< อานาปานุสสติกรรมฐานสมัยพุทธกาล คนที่ไม่ได้นั่งสมาธิแต่บรรลุธรรมได้ เพราะอะไร >>

Posted on Tue 7 Jun 2011 22:42

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh
 

               
That's a crekacrjack answer to an interesting question
Alina   
Thu 6 Mar 2014 8:33 [2]
 

That's a sensible answer to a chaeilnglng question
Stefan   
Wed 5 Mar 2014 19:57 [1]
 


Calendar
Archive
ธรรมของพระองค์เป็นปัจจัตตัง
สมาธิสูตร
พุทธานุสสติกรรมฐาน แบบหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
การฝึกด้วยตนเอง สำหรับผู้เคยฝึกแล้ว(มโนมยิทธิ)
การฝึกด้วยตนเองสำหรับผู้ฝึกใหม่(มโนมยิทธิ)
แนะแนวก่อนการฝึก "มโนมยิทธิ" (ทั้งสองแบบ)
มโนมยิทธิ (๒)
มโนมยิทธิ (๑)
บทพิจารณาสังขาร
อภิณหะปัจจะเวกขะณะ
สังเวคปริกิตตนปาฐะ
อานาปานสติ(๓)
อานาปานสติ(๒)
อานาปานสติสูตร (๑)
สติปัฏฐานสูตร (๓)
สติปัฏฐานสูตร (๒)
สติปัฏฐานสูตร (๑)
โคตรภูญาณ
สมัยพุทธกาล คนที่ไม่ได้นั่งสมาธิแต่บรรลุธรรมได้ เพราะอะไร
การรักษาอารมณ์ของมโนมยิทธิ
อานาปานุสสติกรรมฐาน
เพียงวันละ 10 นาที ก็สามารถพ้นนรกเข้าถึงนิพพานได้
สีลัพพตปรามาส
ภาวนาหัดตาย
ตัดกังวล
พิจารณาตน
อารมณ์พระโสดาบัน
ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผล
ปัญหาการปฏิบัติพระกรรมฐาน
วิปัสสนาญาณ
การอุทิศบุญที่ถูกต้องและได้ผล โดยหลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง (พระราชพรหมยาน)
คำสอนของ สมเด็จพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า
สุดยอดแห่งธรรมชุดที่ ๓-คำสอนสมเด็จองค์ปฐม
สุดยอดแห่งธรรมชุดที่ ๒-คำสอนสมเด็จองค์ปฐม
สุดยอดแห่งธรรมชุดที่ ๑-คำสอนสมเด็จองค์ปฐม
คำสอนสมเด็จองค์ปฐม (พระราชพรหมยาน)
คำสอนสมเด็จองค์ปฐม
จะไปดู นรก สวรรค์ พรหม นิพพานได้อย่างไร?
พระยามาราธิราชกับพระอุปคุต
Favourite
Sponsors


The best template from http://www.oblog.cn